w Europejska Korporacja Inwestycyjna
energia odnawialna wiatr, woda, soce
       

 EKI Group

 

O nas

 

Europejska Korporacja Inwestycyjna powstała w wyniku zwiększonego zainteresowania energią odnawialną i wzrostu zapotrzebowania na nią, nieadekwatnego poziomu rozwoju infrastruktury wytwórczej oraz zobowiązań w zakresie ochrony środowiska. Najnowsze trendy rynkowe i restrykcyjne normy Unii Europejskiej wymuszają zwiększenie ilości wytwarzanej "zielonej energii" w stosunku do energii pozyskiwanej w sposób konwencjonalny, dlatego nadrzędnym zadaniem Europejskiej Korporacji Inwestycyjnej jest wdrażanie na polskim rynku projektów związanych z pozyskiwaniem bioenergii. Prognozy wyraźnie wskazują na wysoką opłacalność przedsięwzięć OZE na terenie naszego kraju – w najbliższych latach będzie rosło nie tylko zapotrzebowanie na energię elektryczną, ale też w związku z planowanym zmniejszeniem liczby pozwoleń na emisję CO2 - jej ceny. Wszystko to będzie sprzyjało rozwojowi rynku czystej energii, której produkcji nie towarzyszy emisja toksycznych związków. Obszar naszej działalności obejmuje wykorzystywanie energii z wiatru, słońca, biomasy i biogazu. Taka energia ma w długofalowej perspektywie dużą przewagę nad paliwami kopalnymi, których złoża stopniowo się wyczerpują.

Współpracujemy z międzynarodowymi koncernami energetycznymi, firmami branżowymi oraz grupami inwestycyjnymi, związanymi z energetyką odnawialną. Wspólnie z naszymi partnerami z Europy rozwijamy rynek energetyczny w Polsce poprzez tworzenie lokalnych, rozproszonych źródeł energii. Gwarantujemy też w pełni profesjonalną obsługę całego procesu inwestycyjnego. Naszym atutem jest doświadczona kadra ekspertów wyspecjalizowanych w realizacji przyjaznych środowisku i nowoczesnych projektów. Pragniemy, aby nasza działalność przynosiła wymierne korzyści społeczeństwu oraz inwestorom, a także przyczyniała się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.